Kalite Politikamız

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Doğa Makarna olarak öncelikli amacımız; çalışanların destek ve katılımları ile toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerlerini koruyarak, sağlıklı ve güvenli koşullarda Makarna ve İrmik üretmektir.

Doğa Makarna’da Uygulanan Yönetim Sistemleri

Kuruluşumuzda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve HELAL Sistemi uygulanmaktadır.

Doğa Makarna İtibar ve Saygınlığını Korumak


Kuruluşundan bugüne kadar edindiği tecrübe ve ticari saygınlığının yansıması olan marka değerimizin korunması temel ilkesinden hareketle; Kalite ve gıda güvenliği anlayışından ödün vermeden, işleri zamanında ve ilk defasında doğru yaparak, Türkiye ve Dünya pazarlarında itibarlı bir marka ve üretici olmak.

Tüm iş ortaklarımızın Katılımını Sağlamak

Kalite ilkelerinden taviz vermeden , verim ve kâr artırımını sağlamak için ekip çalışması bilinci ile, bireylerin görev ve sorumluluklarını işine yansıtmasını hedeflemekteyiz.
İş anlayışımız ve organizasyonumuzun hedeflerine tüm departmanların katılımını sağlayarak ortak hedefler doğrultusunda oluşturduğumuz iş süreçlerimize tedarikçilerimizi de dahil ederek, sadece kendi kalite gelişimimizi değil tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin gelişimlerine de aracı ve destek olmaktayız. Edindiğimiz sanayi ve ticari bilgi birikimimiz ile İş ortaklarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini sürekli artırarak doğru iş süreçleri oluşturup,doğru işler yapmaktayız.

Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeleri İzlemek


Kalitenin devamlı geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılarak küresel pazarda daha rekabetçi bir konum elde edebilmek için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve personeli bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetleri düzenleyerek. Entegre Yönetim Sisteminin Standartlarına uygun çalışma yöntemleri, ortamı,koşulları ve teknolojik altyapısının güncellenmesi, sürekliliği ve gelişimini sağlıyoruz.

Ekonomik Çözümler Üretmek

Küresel rekabette var olabilmek için değişimi benimseyerek, akılcı ve kalıcı çözümlere yönelik araştırma ve uygulamalarla iş yapış modelimizi devamlı yeniliyor ve ekonomik çözümler üretiyoruz.

Çalışanlarımızın Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlamak

Ne olursa olsun yapılan hiçbir işin  insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olmadığı bilinciyle, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli ve yasal tüm önlemleri almaktayız.

Doğal Çevreyi Korumak

Çevreye duyarlı ve çevreyi tüketmeden üretim yapma felsefesine inanarak, üretim süreçlerimiz, atık yönetimimiz, enerji kullanımımız ve teknoloji seçiminde ki geri dönüşüm, enerji tasarrufu, toplama ve yeniden değerlendirme metodolojilerini uygulayarak üretim aşamalarımızla çevreye zarar vermemekteyiz, sürekli ve etkin bir eğitim programı ile de tüm çalışanlarımızı çevre bilinci konusunda bilinçlendirmekteyiz.

Yasal Mevzuat Şartları ile Müşteri Koşullarına Uymak

Şirketimizi ilgilendiren tüm süreçlerde yürürlükteki ilgili yasal mevzuat ve kurallara uymaktayız. Müşterilerimizin koşullarına uyum sağlamak ve bu sayede daha da rekabetçi olmayı hedeflerken; Esnek çalışma modellerine uygun yapımız ile karşılıklı anlayış ve dürüstlük temeline dayanan bir iş modelini taahhüt ediyoruz.
Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve de müşterilerimizle yapılan sözleşme hükümlerinin gerektirdiği yükümlülüklere taraflarca uyulmasını sağlamaktayız.

Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini Sağlamak

Doğa Makarna olarak bir kurumun en değerli kaynağının "bilgi" olduğuna inanmaktayız.
Bu nedenle bilgi güvenliği, şeffaflığı içinde çalışmayı, tedarikçi ve müşterilerimizin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak için bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Bu durum kuruluşumuzun hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.
Uygulamakta olduğumuz tüm yönetim sistemleri ve süreçleri düzenli olarak planlanmakta, uygulanmakta, kontrol edilmekte ve gözden geçirilerek iyileştirilmektedir.

Ülkeye Faydalı Olmak ve Sürekli Gelişmek

Doğa Makarna, Küresel rekabetin temel şartları içerisinde; rekabetçi, yenilikçi ve  dürüst yönetim modeli ile; her geçen gün daha büyük yatırımlara imza atarak, toplumun sağlıklı gıda tüketimine en uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlama sorumluluğunun yanı sıra, Türkiye Ekonomisine sağladığı döviz getirici ihracat gelirleri ve  Pazar payı ile, Ülke ekonomisinin destekçisi bir firma olmanın sorumluluğunu taşımaktadır.

TANER GÖYMEN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI